Provbana byggs vid ArlandaProvbana byggs vid Arlanda

I vår ska Elways system för överföring av el till fordon prövas i större skala och under realistiska förhållanden. NCC Roads har fått uppdraget att bygga en 200 meter lång provbana vid Arlanda.

– Ur vårt perspektiv är det Elways som har den mest intressanta lösningen och det är också här vi kan bidra mest med vår kompetens när det gäller installation och infästning av skenor i vägbanan, säger Hans Säll, som är marknads- och affärsutvecklingschef hos NCC Roads. Ute vid Arlanda har polisen en testbana och det är 200 meter av den som nu ska elektrifieras och utrustas med en strömförande skena i asfaltbeläggningen.
– Vi tog kontakt med NCC Roads i ett tidigt eftersom vi behövde få in praktisk vägkunskap i projektet. Jag har exempelvis förstått att det inte är helt lätt att applicera en skena i en asfaltbeläggning och få den att ligga fast, säger ingenjör Gunnar Asplund hos Elways.

Gjutasfalt kan vara lösningen

Hos NCC Roads är det Lars Halldin som fått den utmaningen på sitt bord.
– Det gäller att hitta ett material som gör det möjligt att fixGjutasfalt kan vara lösningen Hos NCC Roads är det Lars Halldin som fått den utmaningen på sitt bord.
– Det gäller att hitta ett material som gör det möjligt att fixera skenan och vi kommer att testa olika gjutasfalttyper för att klara det. Vi har fått en bit räls och har börjat våra tester i laboratorium, säger han. Provsträckan vid Arlanda finansieras med medel från Energimyndigheten, som i december 2011 anslog 9 miljoner kronor till försöken.
– Om det visar sig att det fungerar bra har systemet, fullt utbyggt, en potential att minska energianvändningen i transportsektorn med uppemot två tredjedelar. Det vore tjänstefel
av oss att inte engagera oss i ett sådant projekt, säger Magnus Henke hos Energimyndigheten. Han menar att en elektrifiering av vägnätet kan bli nödvändig om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna nås.
– Det lär inte gå att få fram alternativa bränslen i tillräckliga volymer för att ersätta bensin och diesel, säger Magnus Henke.

I framkant

Hans Säll hos NCC Roads konstaterar att det är viktigt att vara med i framkant av utvecklingen.
– Elbilar har funnits länge, men det är väldigt tydligt att intresset ökat kraftigt under det senaste året. Genom att delta i det här projektet stärker vi vår position som referensföretag i branschen med ett visionärt och miljöinriktat synsätt.

  • Inga kommentarer skrivna.

Skriv en kommentar | Regler

Fyll i texten till vänster i textboxen till höger.